You are here:  / Manewry w ruchu drogowym / Zachod

Zachod

Zachod
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

finanse (25)Jeżeli Zachód na początku lat siedemdziesiątych wyszedł na przeciw współistnieniowym koncepcjom państw socjalistycznych ? to tylko dlatego, że powstały obiektywne warunki, które skłoniły do tego pragmatycznie myślących przywódców mocarstw kapitalistycznych. Tymi obiektywnymi przesłankami utrwalającymi współistnienie są: układ sił ekonomicznych i militarnych w świecie ? niemożność wygrania przez Zachód wyścigu strategicznego z państwami socjalistycznymi, kryzys gospodarczy i zacofanie społeczne państw kapitalistycznych, problemy surowcowe itp. Zachód dziś zdaje sobie sprawę, że polityka ?zimnej wojny”, różnego rodzaju doktryny ?powstrzymywania” komunizmu, ?wyzwalania” krajów socjalistycznych, ?odepchnięcia” komunizmu, zakończyły się fiaskiem. Alternatywą od prężenia jest ?zimna wojna”, alternatywą współistnienia jest ?gorąca wojna”. Nie są to alternatywy ani atrakcyjne dla społeczeństw państw zachodnich, ani alternatywy, które mogą zagwarantować sukces państwom kapitalistycznym. W tej sytuacji logiczny wniosek ? z którym kapitalizm raczej się już pogodził ? brzmi: współistnienie lub nieistnienie. Niestety, nie oznacza to, że problem koegzystencji mamy z głowy i wszystko toczyć się będzie w świecie w myśl ustalonych reguł gry. Przede wszystkim nie istnieją ustalone jeszcze w pełni skodyfikowane zasady pokojowego współistnienia. Próby takie podejmowano już kilkakrotnie, m. in. pod auspicjami ONZ. Ale ustalonego, uzgodnionego kodeksu współistnieniowego postępowania jeszcze w tej chwili nie mamy. Sądzę, że kiedyś do tego dojdziemy.