You are here:  / Podstawowe manewry na drodze / Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa
1 vote, 2.00 avg. rating (59% score)

Jak funkcjonuje księgowość budżetowa?

Wszystkie jednostki sektora publicznego – a więc m.in. organy władzy i samorządu, urzędy, ZUS, KRUS, NFZ, Agencje Rynku Rolnego, PAN, instytucje kultury, wyższe uczelnie państwowe, szkoły, więzienia, internaty – podlegają pod rachunkowość budżetową. Jej głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o finansach każdego z nich; te natomiast w dalszej kolejności są bardzo istotne w kwestii ochrony i kontroli mienia publicznego.

Wszystkie pieniądze, które posiadają wymienione wyżej poszczególne jednostki sektora publicznego, muszą być wydawane w odpowiedni, przejrzysty sposób, zgodny z ich przeznaczeniem, a ich zastosowanie nie może być ukrywane przed społeczeństwem. Jeśli dany sektor korzysta ze środków publicznych, ma obowiązek udostępniać swoje sprawozdania finansowe. Księgowość budżetowa, którą mają obowiązek prowadzić dane jednostki, powinna więc działać wedle zasad, wynikających z ustaw o finansach publicznych.

Głównymi elementami księgowości budżetowej jest klasyfikowanie dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów, a także ewentualnych środków finansowych, których źródła pochodzą spoza granic państwa. Nad całością tego procesu czuwa kierownik finansowy konkretnej jednostki.

Księgowość budżetowa odbywa się na podstawie roku obrachunkowego, odpowiadającego zazwyczaj rokowi kalendarzowemu. W każdym roku obrachunkowym wyróżnia się mniejsze etapy – miesięczne, kwartalne, półroczne – w których należy sporządzić sprawozdanie finansowe, odnoszące się do budżetu danej jednostki sektora publicznego.