You are here:  / Euroweek 2015 / Historia Giełdy w Warszawie

Historia Giełdy w Warszawie

Historia Giełdy w Warszawie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Z pewnością większość osób, mimo że sami aktywnie nie inwestują, słyszało o Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Nieliczni jednak znają historię tej instytucji oraz historię rynku kapitałowego w Polsce. Dzieje giełdy w Warszawie są może krótkie, ponieważ sięgają początków zmiany ustrojowej w naszym kraju to patrząc na historię rynku kapitałowego w Polsce można powiedzieć, że w tej dziedzinie mamy pewne doświadczenie.
Giełda warszawska (GPW) bynajmniej nie jest pierwszą giełdą w naszym kraju. Pierwszą giełdą papierów wartościowych na ziemiach polskich była tzw. Giełda Kupiecka. Swoją działalność rozpoczęła 12 maja 1817 r. Mieściła się w Pałacu Saskim w Warszawie. Handel papierami wartościowymi odbywał się pomiędzy godziną 12:00 a 13:00. W owych czasach obracano między innymi obligacjami oraz wekslami. Handel tak popularnymi obecnie akcjami rozpoczął się na dobre dopiero w drugiej połowie XIX w.

Na lata dwudziestolecia międzywojennego przypadł szybki rozwój giełd w Polsce. Oprócz warszawskiej giełdy, tego typu instytucje funkcjonowały także w Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Wilnie, Lwowie oraz Łodzi. W tym czasie giełdy działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta II Rzeczpospolitej o organizacji giełd. Pomimo istnienia kilku rynków to zasadnicze znaczenie dla wielkości obrotu w kraju miała jednak giełda w Warszawie. To tu generowano około 90% całego obrotu.

Po wybuchu II Wojny Światowej działalność wszystkich giełd została wstrzymana. Koniec wojny niestety nie przyniósł wznowienia tej działalności. Wprawdzie zostały podjęte próby reaktywacji Giełdy Kupieckiej w Warszawie, jednakże funkcjonowanie tego typu instytucji w systemie gospodarki centralnie planowanej był nie do przyjęcia przez ówczesne władze.

W 1989 r., po zmianie ustroju, nowy rząd uruchomił plan mający na celu odbudowę gospodarki rynkowej w Polsce. Fundamentem nowego systemu gospodarczego miał być rozwinięty rynek kapitałowy. 12 kwietnia 1991 r. Minister Finansów oraz Minister Przekształceń Własnościowych podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 4 dni później miały miejsce pierwsze notowania.

Z uwagi na gwałtowny okres zmian, w jakim powstał warszawski parkiet, początek funkcjonowania GPW nie był imponujący. Na pierwszej sesji notowane były akcje pięciu spółek: Tonsilu, Krosna, Próchnika, Kabli oraz Exbudu. W pierwszym roku działalności sesje odbywały się raz w tygodniu. Zlecenia kupna oraz sprzedaży przekazywane były na kartkach i dopiero na ich podstawie pracownicy giełdy ustalali kurs dla poszczególnych akcji. Kolejne lata przyniosły stopniową modernizację procesu transakcyjnego. Powoli komputeryzowano system przyjmowania zleceń i ustalania kursów.

W roku 1992. odbywały się już dwie sesje w tygodniu, a w następnym – trzy. Kolejne lata przyniosły szybszy rozwój warszawskiego parkietu. W 1994 przyspieszył państwowy plan prywatyzacji spółek należących do Skarbu Państwa. Prywatyzowane przedsiębiorstwa wchodziły kolejno na GPW. Utworzono również indeks cenowy WIG20 jako miernik największych polskich spółek. Zostały wprowadzane kolejne dni notowań, aż w końcu handel odbywał się pięć dni w tygodniu. W 1997 r. na giełdzie zadebiutowała setna spółka.

Prawdziwy przełom nastąpił w 2000 r., kiedy to wprowadzono, całkiem nowy jak na polskie warunki, system obrotu Werset. Udostępniono również notowania w czasie rzeczywistym w internecie.

Bardzo ważna data dla działalności GPW to rok 2010 r., kiedy to listopadzie 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została sprywatyzowana i trafiła na giełdę. Fakt ten sprawił, że obecnie każdy inwestor może stać się współudziałowcem giełdy w Warszawie.