You are here:  / Gimnazjum w Pawonkowie / Manewry na drodze / Gimnazjum w Pawonkowie

Gimnazjum w Pawonkowie

Gimnazjum w Pawonkowie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wizja naszego Gimnazjum

Gimnazjum w Pawonkowie zapewnia swoim uczniom wiedzę na wysokim poziomie nauczania niezbędną do powodzenia w dalszej edukacji i rozwija umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej. Wykształca postawy prospołeczne uczniów, takie jak: otwartość wobec innych, uczciwość, empatię, asertywność, tolerancję, poszanowanie godności własnej i innych, poszanowanie dla tradycji i kultury, altruizm oraz myślenie kategoriami Polaka – Europejczyka.

Misja Gimnazjum w Pawonkowie

Jesteśmy społecznością nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych, jako pełnoprawni członkowie tej społeczności pragniemy, aby nasi uczniowie funkcjonowali aktywnie i twórczo w życiu szkoły, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem jego predyspozycji i możliwości intelektualnych.