You are here:  / Euroweek 2015 / Gimnazjum Pawonków / Gimnazjum Pawonków

Gimnazjum Pawonków

Gimnazjum Pawonków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Historia Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich i Pawonkowie

Szkoła w Łagiewnikach Wielkich powstała w roku 1969. Ówczesny kierownik starej szkoły, Mieczysław Zając podjął starania już w 1967r., aby wytyczyć teren pod budowę nowej szkoły. Szkoła powstała w ramach programu rządowego „1000 szkół na 1000 lat państwa polskiego”.

W nowym budynku swoje miejsce znalazły: kancelaria dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, natryski, kilka dobrze wyposażonych klas i pracownii, sala do wyświetlania filmów, biblioteka i szatnie dla uczniów. Obok szkoły było też boisko sportowe oraz bieżnia. W latach kolejnych zajęto się sadzeniem drzewek i krzewów wokół szkoły w co włączyli się również uczniowie, była to jedna z metod wychowania młodych ludzi.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 23 września 1969 r., a otworzył ją sam płk Jerzy Ziętek, który był wojewodą śląskim w tamtym czasie. W 1981 r. powstała w Łagiewnikach Wielkich Szkoła Zbiorcza i od września tego roku dowożono do szkoły dzieci z klas I-VIII ze Skrzydłowic, Cegielni, Zollu oraz klasy VII-VIII z Kośmider oraz Koszwic.

W wyniku reformy szkolnictwa, która nastąpiła w 1999r. w Łagiewnikach Wielkich, jako największej szkole w gminie utworzono gimnazjum. Przez pierwsze dwa lata klasy I-III chodziły dalej do swojej szkoły natomiast dzieci z klas IV-VIII zostały dowożone do Pawonkowa.

Wyniku złego stanu technicznego budynku szkoły w Łagiewnikach Wielkich władze gminne zdecydowały o budowie nowej szkoły w Pawonkowie. Nowa szkoła została wybudowana w latach 2009/10. Podczas ferii zimowych w 2010 roku rozpoczęła sie wielka przeprowadzka. Nauka w nowym gimnazjum rozpoczęła się 1 marca 2010 r.

Nowe gimnazjum w Pawonkowie jest jedną z najbardziej nowoczesnych szkół w Polsce. Ma nowoczesną salę językową oraz nowe tablice multimedialne. Obok szkoły stoi nowoczesna sala gimnastyczna boisko ze sztuczną nawierzchnią „Orlik”. Do dyspozycji jest też boisko klubu „Orzeł” Pawonków. Wszyscy mają nadzieję, że nowa szkoła posłuży jeszcze dłużej niż pierwsze gimnazjum.