You are here:  / Gimnazjum Pawonków / Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)

Skuteczna windykacja należności Katowice (3)Stosunkowo niskie oprocentowanie lokat skłania inwestorów do poszukiwania innych form lokowania pieniędzy. Od lat dużą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne, gdzie za powierzone środki nabywane są jednostki uczestnictwa.
Powierzone funduszowi pieniądze są następnie inwestowane w różnorodne instrumenty finansowe. Ich wybór jest ściśle uzależniony od profilu funduszu. I tak fundusz akcyjny może kupić akcje spółek nawet za 100% zgromadzonych środków, podczas gdy kapitałowy lub obligacyjny nie może wogóle nabywać tego typu aktywów.
Możliwości zarobku są ściśle powiązane z ryzykiem, jakie ponosi dany fundusz. Tradycyjne nazywane bezpiecznymi fundusze inwestujące w obligacje skarbowe i korporacyjne oferują zysk przekraczający oprocentowanie lokat, zapewniają też stosunkowo dużą płynność. Akcyjne, gdzie wartość jednostki może charakteryzować się dużą zmiennością, w krótkim okresie czasu mogą przynieść nawet stratę, jednak długookresowa inwestycja zazwyczaj przynosi przekraczający dochód, oferowany przez lokaty.