You are here:  / Podstawowe manewry na drodze / Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowa
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Analiza finansowa (1)Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, pozwala na zaplanowanie jego przyszłych działań i zwrócenie uwagi na obszary, które wymagają poprawy.
Narzędziem, które pozwala na dokonanie takiej oceny i które jest wykorzystywane w procesie zarządzania w każdym przedsiębiorstwie, jest analiza finansowa. Pozwala ona, za pomocą mniej lub bardziej szczegółowych wskaźników, określić stan sytuacji finansowej firmy. Wskaźniki oblicza się na podstawie ewidencji działań gospodarczych organizacji, które zawarte są w dokumentach takich jak sprawozdania finansowe, bilanse czy też rachunki przepływów pieniężnych. Dostarczają one informacji o poziomie zadłużenia firmy, jej płynności, wypłacalności oraz efektywności prowadzonych przez nią inwestycji. Interpretacja wyników, może polegać na porównaniu ich z wartościami z okresu poprzedniego, bądź prognozami jakie były zakładane przy planowaniu wydatków. Analiza ta, może wykazać również obszary, które są dla firmy problematyczne, a które nie zawsze można dostrzec w codziennej działalności.